Co znamená RFID / NFC

Co znamená RFID?

Technologie RFID (Radio Frequency Identification, česky identifikace na rádiové frekvenci) používá bezkontaktní, rádiovou komunikaci s paměťovými čipy. Existují jak aktivní, tak pasivní verze čipů, vzhledem k vysoké ceně aktivních čipů, které obsahují i zdroj napájení a umí proto samy vysílat svou identifikaci, jsou mnohem rozšířenější nepoměrně levnější pasivní čipy. „Čtvereček“, kterým jsou orámovány, je anténa, tmavé místo uprostřed je potom samotný paměťový čip. Snímač čipů, který do svého okolí vysílá periodické pulsy, nabije kondenzátor pasivního čipu, který se objeví v jeho okolí. Tím mu dodá energii k odeslání odpovědi. Tu tvoří údaje uložené na tomto čipu. Pasivní RFID čipy se používají především v biometrických pasech, nebo na identifikačních kartách pro monitorování vstupu osob do objektů, ale také k identifikaci zboží, kde nahrazují čárové kódy.


Co znamená NFC?

NFC (Near Field Communication) je technologie radiové bezdrátové komunikace mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou vzdálenost (do 4 cm). Tuto vzdálenost je však možno za použití většího výkonu a antény značně prodloužit. Technologií NFC jsou dnes již běžně vybaveny bezkontaktní platební karty. NFC je de facto rozšířením RFID, oproti tomuto standardu mohou ovšem prostřednictvím NFC technologie spolu komunikovat i dva aktivní přístroje. Způsob této komunikace je podobný přenosu dat pomocí Wi-fi nebo Bluetooth.